ติดต่อสหกรณ์โทร 022470901 ต่อ 42001 - 42004

ประมวลภาพสหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุง ศึกษาเข้าดูงานระบบคอมพิวเตอร์และระบบแอพพลิเคชั่นของสหกรณ์

โดย จุฑาทิพย์ โพชวัฒน์
 วันที่ 20 ก.พ. 2567 13:26 น.
 149
ฝ่ายจัดการ ขอประมวลภาพสหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุง จำกัด ศึกษาดูงานในระบบคอมพิวเตอร์และระบบแอพพลิเคชั่นของสหกรณ์ เพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้ประสบการณ์ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567